Project Portfolio Manager


Dla naszego Klienta, firmy o ugruntowanej pozycji, istniejącej na rynku od wielu lat, dostarczającej rozwiązania IT klasy ERP dla klientów na polskim oraz międzynarodowym rynku, szukamy osoby na stanowisko:

Project Portfolio Manager

miejsce pracy: Warszawa

 

 Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Rekomendacja i wdrożenia narzędzi wspierających zarządzanie portfelem projektów i sprawozdawczości w zakresie realizowanych projektów.
 • Opracowanie i wdrożenie powtarzalnych procesów zarządzania projektem, metod pomiaru i raportowania projektów, narzędzi i standardów obejmujących: zakres, harmonogram, budżet i ryzyko projektowe.
 • Stała współpraca i tworzenia najlepszych praktyk z kluczowymi decydentami, w tym szukanie najlepszych rozwiązań wspierających dynamiczny rozwój organizacji
 • Stała współpraca z działami sprzedaży, wdrożeń, IT i serwisu
 • Stworzenie struktur PMO
 • Uwspólnienie (i w razie potrzeby wsparcie) wymaganej przez klientów przygotowywanej przez kierowników projektów dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji biznesowej projektu / harmonogramów / budżetów / innych standardowych dokumentów
 • Wsparcie kierowników projektów w przygotowaniu analizy projektowej, analizy kosztów i korzyści, analizy zwrotu z inwestycji oraz innymi powiązanymi analizami inwestycji projektowych.
 • Opracowanie standardów tworzenia dokumentacji projektowej w ramach portfolio projektów oraz procesu sprawozdawczości z postępów prac w obszarze zarządzania projektami
 • Uwspólnienie dla całej organizacji procesu podejmowania decyzji w sprawie priorytetów projektów, poprzez przygotowywanie materiałów/sprawozdań oraz dokumentowanie decyzji i informowanie o nich zainteresowanych stron.
 • Nadzór nad jakością prowadzenia projekt oraz dbanie o prawidłową dokumentację projektową
 • Standaryzacja i wdrożenie uwspólnionych najlepszych praktyk w ramach nowych jak i obecnie prowadzonych projektów
 • Opis, rozwój, wdrożenie oraz egzekutywa metodyk zarządzania projektami, w szczególności w zakresie metodyk zwinnych (Agile)

 

 Oczekiwania:

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy w firmie wdrożeniowej na stanowisku, Project Portfolio Manager, Senior Project Manager bądź podobne.
 • Doświadczenie we wdrożeniu metodyk zarządzania portfelem projektów
 • Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych wspierających procesy zarządzania portfelem projektów.
 • Wsparcie kierowników projektów w opracowywaniu dokumentacji projektowej, w zakresie:
  • Celów i budżetów
  • Prawidłowego definiowania biznesowych właścicieli projektów oraz sponsorów projektów
  • Uwspólnionego sposobu raportowania z postępów w projektach
 • Doświadczenie w zakresie audytu projektów lub/i prowadzenia sesji szkoleniowych opartych o najlepsze praktyki i błędy w zamkniętych projektach
 • Doświadczenie w procesie raportowanie portfela projektów (w tym budżetów poszczególnych projektów jak i portfela projektów)
 • Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu strategią portfela projektów, w tym ryzyk
 • Doświadczenie w obliczaniu kosztowości i ROI dla projektów IT
 • Umiejętność dostrzegania krytycznych detali w projektach, uwspólnienia procesów zarządzania projektami
 • Doświadczenie w procesie ciągłego podnoszenia jakości usług
 • Doświadczenie w rozwoju "organizacji uczącej się"
 • Rozbudowane umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych wyzwań
 • Doskonałe umiejętności komunikacji wielokanałowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, lub ekonomiczne)

 

 Dodatkowe atuty:

 • Znajomość rozwiązań w zakresie ERP, ETL, BI, CRM
 • Znajomość rozwiązań portalowych w tym Microsoft SharePoint

 

 Firma oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet medyczny
 • Pracę w dynamicznej, ceniącej indywidualność firmie z branży IT,
 • Ciekawe wyzwania i możliwość budowania naszej organizacji;
 • Dużą samodzielność i niezależność,

 

1

Jak aplikować


Ogłoszenie nieaktywne

TeamQuest.pl


http://TeamQuest.pl

Polska, Warszawa

KontraktNajnowsze oferty pracy w mieście Warszawa

Architekt rozwiązań IT Nowa
TeamQuest.pl
Kontrakt
Polska, Warszawa
2019-01-18
Architekt rozwiązań IT Nowa
TeamQuest.pl
Pełny etat
Polska, Warszawa
2019-01-18
Kontrakt
Polska, Warszawa
2019-01-18
Pełny etat
Polska, Warszawa
2019-01-18
Kontrakt
Polska, Warszawa
2019-01-18
Pełny etat
Polska, Warszawa
2019-01-18
Kontrakt
Polska, Warszawa
2019-01-18
Pełny etat
Polska, Warszawa
2019-01-18
Kontrakt
Polska, Warszawa
2019-01-18
Pełny etat
Polska, Warszawa
2019-01-18